شهرداری و شورای اسلامی شهر لولمان نسبت به انتشار بیلان درآمد و هزینه ۶ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام نموده است.ضمنا در صورت ابهام بودن بیلان فوق برای شهروندان ، با مراجعه به شهرداری لولمان می توانند سوال خود را مطرح نموده و شهرداری آمادگی هر نوع شفاف سازی را دارد.

 • چهارشنبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۷
 • با تلاش و کوشش جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان نسبت به اجرای پروژه زیر سازی و پیاده رو سازی و موازئیک کاری خیابان تختی شهر لولمان اقدام نموده است.

 • دوشنبه - ۲۱ آبان ۱۳۹۷
 • ...

  با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردارمحترم لولمان و اعضای شورای اسلامی شهر لولمان ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به نصب پایه تیرفلزی و روشنایی معابر در بلوار امام خمینی (ره) اقدام نموده است..

 • دوشنبه - ۲۱ آبان ۱۳۹۷
 • تصاویر راهپیمایی ۱۳ آبان روز دانش آموز شهر لولمان….

 • چهارشنبه - ۱۶ آبان ۱۳۹۷
 • ...

  با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر لولمان، شهرداری برای خدمات رسانی بهتر و رفاه حال شهروندان نسبت به خرید ۴۰ عدد گاری زباله (۷۷۰لیتری )اقدام نموده است.

 • سه شنبه - ۸ آبان ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر لولمان، شهرداری برای خدمات رسانی بهتر و رفاه حال شهروندان نسبت به تعریض و شن ریزی خیابان آزدگان مبارک آباد- شهر لولمان در حال اقدام می باشد.

 • سه شنبه - ۸ آبان ۱۳۹۷
 • با تلاش و کوشش جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان نسبت به اجرای پروژه زیر سازی و پیاده رو سازی و موازئیک کاری بلوار امام خمینی (ره) اقدام نموده است.

 • سه شنبه - ۸ آبان ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر لولمان، شهرداری برای خدمات رسانی بهتر و رفاه حال شهروندان با کمک اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی خیابان شهید مومنی گرباسده (مسیر شهید قنبری به نان صنعتی )شهر لولمان در حال اقدام می باشد.

 • سه شنبه - ۸ آبان ۱۳۹۷
 • ...

  شهرداری و شورای اسلامی شهر لولمان برای رفاه حال شهروندان و خدمات رسانی بهتر نسبت به خرید لوله گارگیت ۶ متری برای اجرای پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لولمان اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷
 • با پیگیری جناب آقای دکتر حسنی نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت و حومه .و با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی وزیرسازی و آسفالت مسیر گرباسده به خالکی (شهر لولمان) به طول ۷۰۰ متر اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷
 • گالــــری