با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی و زیرسازی خیابان شهید قنبری گرباسده شهر لولمان اقدام نموده است.

 • پنجشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی و زیرسازی خیابان شهید حبیب نژاد رشت آباد شهر لولمان اقدام نموده است.

 • پنجشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی و زیرسازی خیابان شهدا مبارک آباد شهر لولمان اقدام نموده است.

 • پنجشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی و زیرسازی کوچه توحید ۱۵ (آتش نشانی) رشت آباد شهر لولمان اقدام نموده است.

 • پنجشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی و زیرسازی کوچه توحید ۱۳ رشت آباد شهر لولمان اقدام نموده است.

 • پنجشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی وزیرسازی خیابان شهید امید هادی پورشهرلولمان اقدام نموده است.

 • پنجشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
 • رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی (ره) تسلیت باد

 • دوشنبه - ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 14خرداد 1368 روز وصال عاشق بی قرار به یگانه معبودش ، روز ماتم ملتی در سوگ جانگداز فراق محبوب خود ، روز وداع ملتی با مقتدای خویش و روز درک عمیق احساس تنهایی و یتیمی دلهای روشن و بیدار جهان اسلام بود .آن روز ، ...

  با همت و تلاش شهردار محترم جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض وشن ریزی و زیرسازی و ریگلاژخیابان شهید صلواتی اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • با همت و تلاش شهردار محترم جناب مهندس صالحی و اعضای شورای اسلامی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به شن ریزی وزیرسازی و ریگلاژخیابان شهید جواهری رشت آباد شهر اقدام گردیده است.

 • یکشنبه - ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • تصاویراتمام روکش آسفالت خیابان تختی شهرلولمان

 • یکشنبه - ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 •  

  گالــــری