با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا لکه گیری آسفالت و نصب سرعتگیر خیابان شهید خادمی اقدام نموده است.

 • دوشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه زیر سازی و آسفالت خیایان شهید آوینی اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 •  

  با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به صاف کردن خار و خاشاک وتعریض و تسطیح خیابان گلستان اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه زیر سازی و آسفالت کوچه جنب شهرداری اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به لکه گیری آسفالت و نصب سرعت گیر در خیابان شهید امید هادی پور اقدام گردیده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی و دانش آموزان نسبت به نصب سرعتکاه در خیابان معلم اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • “با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه زیر سازی و آسفالت کوچه جنب گلستان (پشت مخابرات) اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه زیر سازی و آسفالت بلوار امام خمینی (ره)از جنب انبار شرکت تعاونی تا اداره پست اقدام نموده است.

 • شنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
 • ۱۴ تیر ماه روز شهرداری ها و دهیاری ها گرامی باد

 • پنجشنبه - ۱۴ تیر ۱۳۹۷
 • با تلاش و کوشش جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به آسفالت کوچه توحید ۱۵ (آتش نشانی )رشت آباد شهر لولمان اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۳ تیر ۱۳۹۷
 • گالــــری