با تلاش و کوشش جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان نسبت به اجرای پروژه زیر سازی و پیاده رو سازی و موازئیک کاری بلوار امام خمینی (ره) اقدام نموده است.

 • سه شنبه - ۸ آبان ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر لولمان، شهرداری برای خدمات رسانی بهتر و رفاه حال شهروندان با کمک اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی خیابان شهید مومنی گرباسده (مسیر شهید قنبری به نان صنعتی )شهر لولمان در حال اقدام می باشد.

 • سه شنبه - ۸ آبان ۱۳۹۷
 • ...

  شهرداری و شورای اسلامی شهر لولمان برای رفاه حال شهروندان و خدمات رسانی بهتر نسبت به خرید لوله گارگیت ۶ متری برای اجرای پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لولمان اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷
 • با پیگیری جناب آقای دکتر حسنی نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت و حومه .و با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر لولمان برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی وزیرسازی و آسفالت مسیر گرباسده به خالکی (شهر لولمان) به طول ۷۰۰ متر اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷
 • شهرداری و شورای اسلامی شهر لولمان برای رفاه حال شهروندان و خدمات رسانی بهتر نسبت به خرید تعداد دو عدد پمپ آب لجن کش …. اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷
 • با حضور جناب مهندس جعفرزاده نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت و حومه.. و جناب مهندس یوسفی بخشدار محترم کوچصفهان ومسئولین بخش کوچصفهان و شهر لولمان خانه ورزش گرباسده شهر لولمان افتتاح گردید.

 • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷
 • دیدار جناب مهندس کوچکی نژاد نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت و حومه و جناب مهندس صالحی شهردارمحترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر لولمان با جناب دکتر حاج رسولی هامدیر محترم منابع آب کشور …در خصوص رفع مشکلات شهر لولمان….

 • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷
 • شهرداری و شورای اسلامی شهر لولمان از جناب آقای دکتر حسنی نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت و حومه ..در خصوص پیگیری و تخصیص مساعدت مالی برای شهرداری لولمان تقدیر و تشکر نموده اند.

 • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷
 • دیدار جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر لولمان با فرماندهی و پرسنل انتظامی پاسگاه لولمان به مناسبت هفته نیروی انتظامی…

 • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷
 • یدا

  با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای اسلامی شهر لولمان ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به رفع آبگرفتگی و زیرسازی و شن ریزی اساسی خیابان شهید امید هادی پور – کوچه نیما ۲ اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۶ آبان ۱۳۹۷
 •  

  گالــــری