اجرای عملیات جا به جایی پایه تیرهای برق و خط فشار متوسط بلوار امام خمینی (ره)

 • چهارشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، عملیات  جا به جایی پایه تیرهای برق و خط فشار متوسط (20) جهت تعریض مسیر بلوار امام خمینی (ره) اجرا شد. شهرداری از اداره محترم برق و پیمانکاران مربوطه نهایت تقدیر و تشکر را دارد.        

  اجرای عملیات تثبیت، بهسازی، زیرسازی و رو سازی مسیر خروجی بلوار امام خمینی (ره)

 • چهارشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، عملیات تثبیت، بهسازی، زیرسازی و روسازی مسیر خروجی بلوار امام خمینی (ره) (بعد از زمین ورزشی الی رو به روی پلیس راه) برای آماده سازی و آسفالت جهت انجام پروژه دوربرگردان اجرا گردید.    

  ادامه و اتمام اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه حافظ ۷ خیابان تختی

 • چهارشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 •          

  آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی

 • چهارشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • شهرداری لولمان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 09/99/ل/الف/ش مورخ 99/01/30 شورای اسلامی شهر لولمان نسبت به واگذاری جمع آوری زباله شهری، نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره... از تاریخ 1399/03/01 به مدت 10 ماه به شرکت های واجد شرایط با شرح ...

  تثبیت، بهسازی، زیرسازی و روسازی مسیر ورودی بلوار امام خمینی (ره)

 • یکشنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان،  عملیات تثبیت، بهسازی، زیرسازی و روسازی مسیر ورودی بلوار امام خمینی (ره) از پلیس راه الی رستوران تمدن جهت آسفالت مسیر مذکور اجرا گردید.      

  خرید لوله کاروگیت جهت اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی

 • یکشنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
 •          

  اجرای ادامه عملیات ساخت بلوار شهید میرزایی شهر لولمان

 • جمعه - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، عملیات خاکریزی، تسطیح و آماده سازی جهت ایجاد فضای سبز ادامه بلوار تازه تاسیس شهید میرزایی محله رودبارکی شهر لولمان اجرا شد.        

  شن ریزی و زیرسازی ورودی کوچه شهید هادی پور و شهید آوینی

 • پنجشنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
 •  

  شن ریزی و زیرسازی کوچه خلیلی مسیر معین ۴ به شهید یوسفی شهر لولمان

 • چهارشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
 •            

  تعریض، زیرسازی، لوله گذاری و بتن ریزی رودخانه جنب پلیس راه شهر لولمان

 • یکشنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، عملیات تعریض، زیرسازی، لوله گذاری و بتن ریزی رودخانه جنب پلیس راه جهت اجرای پروژه دور برگردان شهر لولمان انجام شد.        

  گالــــری

  dolor eleifend tempus diam sed adipiscing libero libero