دیدار جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان با سردار شرفی رئیس پلیس پیشگیری کل کشور و جناب سرهنگ محمدپور رئیس پلیس راه گیلان و جناب سرهنگ صفاری جانیشین پلیس راه گیلان و جناب سرهنگ بلشک رئیس پلیس راه رشت – لاهیجان | شهرداری لولمان