با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی و زیرسازی خیابان شهید حبیب نژاد رشت آباد شهر لولمان اقدام نموده است. | شهرداری لولمان