با تلاش و کوشش جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به آسفالت کوچه توحید ۱۳ رشت آباد شهر لولمان اقدام نموده است. | شهرداری لولمان