بمنظور خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان عزیز لولمان در آستانه سال جدید، از تاریخ ۹۴/۱۲/۱۵ الی۹۴/۱۲/۲۹ ساعت کاری شهرداری لولمان از ۱۴/۳۰ به ۱۶/۰۰ افزایش یافته است..

Curabitur quis leo mattis fringilla in ut mattis venenatis ipsum