باحضور جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر لولمان در ایستگاه آتش نشانی شهرداری لولمان به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشان ،از پرسنل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لولمان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

ارسال دیدگاه