۲ دیدگاه برای “شهرداری و شورای اسلامی شهر لولمان نسبت به انتشار بیلان درآمد و هزینه ۶ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام نموده است.ضمنا در صورت ابهام بودن بیلان فوق برای شهروندان ، با مراجعه به شهرداری لولمان می توانند سوال خود را مطرح نموده و شهرداری آمادگی هر نوع شفاف سازی را دارد.”

  • عرفان گفت:

    با سلام،

    جا دارد از اعضاء محترم شورای و همچنین شهردا رمحترم و همکاران ایشان که با این بودجه اندک به بهترین وجه ممکنه امورات جاری شهر را عملیاتی نموده و پروژه های ارزشمندی را اجرایی مینمایند.خدا قوت.

  • عرفان گفت:

    با سلام،

    جا دارد از اعضاء محترم شورای و همچنین شهردا رمحترم و همکاران ایشان که با این بودجه اندک به بهترین وجه ممکنه امورات جاری شهر را عملیاتی نموده و پروژه های ارزشمندی را اجرایی مینمایند تقدیر و تشکر نمایند.خدا قوت.

ارسال دیدگاه