با تلاش و همت جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر، شهرداری نسبت به اجرای پروژه تعریض و شن ریزی دور برگردان سید (رو به روی مدرسه شهیده هادی زاده) واقع در خیابان امام (ره) شهر لولمان اقدام نموده است.

ارسال دیدگاه