راهپیمایی در حمایت از سپاه

مردم همیشه در صحنه  کوچصفهان و لولمان در حمایت از سپاه، امروز بعد از اقامه نماز وحدت‌بخش جمعه، انزجار خود را از اقدام خصمانه آمریکا در تروریست اعلام کردن این نیرو، اعلام کرده و از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حمایت کردند.

با توجه به اقدام چند روز گذشته دولت آمریکا در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز راهپیمایی مردمی در بخش کوچصفهان هم‌زمان با سراسر کشور در حمایت از این نیرو بعد از اقامه نمازجمعه برگزار شد.

راهپیمایی در حمایت از سپاه راهپیمایی در حمایت از سپاه راهپیمایی در حمایت از سپاه راهپیمایی در حمایت از سپاه

ارسال دیدگاه