تعریض خیابان میرزایی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، شهرداری نسبت به تعریض، شن ریزی و زیرسازی خیابان شهید میرزایی (مسیر رودبارکی به لشت نشا) اقدام نمود.

تعریض خیابان میرزایی

 

تعریض خیابان میرزایی

تعریض خیابان میرزایی

تعریض خیابان میرزایی

ارسال دیدگاه