مسابقات شطرنج جام رمضان

چهارمین دوره مسابقات شطرنج جام رمضان، گرامیداشت شطرنج باز لولمانی مرحوم بهرام ایمانی توسط هیئت شطرنج بخش کوچصفهان در دبیرستان شهیده هادی زاده لولمان برگزار شد. این دوره از بازیها با همکاری شهرداری و شورای شهر لولمان، اداره ورزش و جوانان و اداره آموزش و پرورش بخش کوچصفهان صورت گرفت. در این دوره از بازیها ۲۵ شطرنج باز در ۷ دور به روش سوئیسی زیر نظر داور بین المللی ایران آقای مسعود شرافتی با هم به رقابت پرداختند و در پایان به نفرات برتر هدایایی اهدا شد.

 

مسابقات شطرنج جام رمضان مسابقات شطرنج جام رمضان

مسابقات شطرنج جام رمضان مسابقات شطرنج جام رمضان

مسابقات شطرنج جام رمضان مسابقات شطرنج جام رمضان