جلسه در خصوص مشکلات پارک ساحلی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، صبح روز جاری در خصوص رفع مشکلات و موانع  پروژه پارک ساحلی و گردشگری و دوربرگردان جنب پلیس راه لولمان جلسه ای با حضور شهردار لولمان، مدیرکل محترم گردشگری، مدیرعامل محترم توزیع برق استان و بخشدار محترم کوچصفهان تشکیل شد.

 

 

 

جلسه در خصوص مشکلات پارک ساحلی جلسه در خصوص مشکلات پارک ساحلی  جلسه در خصوص مشکلات پارک ساحلی جلسه در خصوص مشکلات پارک ساحلی  جلسه در خصوص مشکلات پارک ساحلیجلسه در خصوص مشکلات پارک ساحلی جلسه در خصوص مشکلات پارک ساحلی