به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، جلسه ملاقات عمومی و طرح مسائل و مشکلات بخش های تابعه شهرستان رشت و تصمیم گیری در خصوص تقلیل یا رفع مشکلات با حضور شهردار لولمان، فرماندار محترم شهرستان رشت، مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان، مدیرکل محترم گردشگری و میراث فرهنگی، بخشدار محترم کوچصفهان و مدیران استانی در محل بخشداری کوچصفهان تشکیل شد.

 

 

 

جلسه رفع مشکلات بخشهای تابعه شهرستان رشت جلسه رفع مشکلات بخشهای تابعه شهرستان رشت

جلسه رفع مشکلات بخشهای تابعه شهرستان رشت جلسه رفع مشکلات بخشهای تابعه شهرستان رشت

 جلسه رفع مشکلات بخشهای تابعه شهرستان رشت جلسه رفع مشکلات بخشهای تابعه شهرستان رشت جلسه رفع مشکلات بخشهای تابعه شهرستان رشت جلسه رفع مشکلات بخشهای تابعه شهرستان رشتجلسه رفع مشکلات بخشهای تابعه شهرستان رشت جلسه رفع مشکلات بخشهای تابعه شهرستان رشت