آتش سوزی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، روز جاری یک واحد انباری واقع در رشت آباد شهر لولمان طعمه حریق شد که با حضور به موقع پرسنل آتش نشانی شهرداری لولمان آتش سوزی مهار گردید.

 

 

 

 

آتش سوزی آتش سوزی

آتش سوزی

آتش سوزی