آتش سوزی در بازار برنج

به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، ساعت ۵ صبح روز جاری یک دستگاه خودروی آردی در بازار برنج لولمان دچار حریق شد که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی و شخص مهندس صالحی – شهردار لولمان حریق اطفا شد.

 

 

 

 

آتش سوزی در بازار برنج آتش سوزی در بازار برنج

آتش سوزی در بازار برنج آتش سوزی در بازار برنج

ارسال دیدگاه