آتش سوزی در بازار برنج

به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، ساعت ۵ صبح روز جاری یک دستگاه خودروی آردی در بازار برنج لولمان دچار حریق شد که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی و شخص مهندس صالحی – شهردار لولمان حریق اطفا شد.

 

 

 

 

آتش سوزی در بازار برنج آتش سوزی در بازار برنج

آتش سوزی در بازار برنج آتش سوزی در بازار برنج

sem, ut commodo ipsum lectus dolor.