به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، روز جاری مهندس کوچکی نژاد- نماینده محترم مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی با همراهی مهندس صالحی-شهردار لولمان از پروژه های در حال اجرای شهر لولمان بازدید کردند.

 

 

 

 

 

 

 

بازدید مهندس کوچکی نژاد از پروژه های لولمان بازدید مهندس کوچکی نژاد از پروژه های لولمان

بازدید مهندس کوچکی نژاد از پروژه های لولمان بازدید مهندس کوچکی نژاد از پروژه های لولمان

بازدید مهندس کوچکی نژاد از پروژه های لولمانبازدید مهندس کوچکی نژاد از پروژه های لولمان

بازدید مهندس کوچکی نژاد از پروژه های لولمان بازدید مهندس کوچکی نژاد از پروژه های لولمان

Aliquam Phasellus Aenean nec massa ut leo ultricies commodo