عقب نشینی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، جهت تعریض خیابان شهید میرزایی با همکاری  مالک محترم آقای شادمان، عقب نشینی و دیوارگذاری ملک مذکور توسط شهرداری انجام گردید. شهرداری از خانواده محترم آقای شادمان بابت مساعدت در عقب نشینی و تعریض خیابان کمال تشکر و قدردانی را دارد.

 

تعریض خیابان شهید میرزایی تعریض خیابان شهید میرزایی

تعریض خیابان شهید میرزایی تعریض خیابان شهید میرزایی

تعریض خیابان شهید میرزایی تعریض خیابان شهید میرزایی

تعریض خیابان شهید میرزایی تعریض خیابان شهید میرزایی

تعریض خیابان شهید میرزایی تعریض خیابان شهید میرزایی

Praesent Praesent libero. venenatis quis, id, eleifend quis luctus eget