بازگشایی مدارس

به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، همزمان با سراسر کشور آیین نواخت بازگشایی مدارس در مدارس پسرانه آیت اله خامنه ای و  دخترانه نرجس شهر لولمان با حضور مهندس صالحی – شهردار – و اعضای شورای شهر برگزار شد.