کوچه دهخدا

به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، عملیات تعریض و خاکریزی کوچه دهخدا واقع در انتهای کوچه معین ۸ در خیابان شهدا در حال اجرا می باشد. از خانواده محترم حسین پور بابت مساعدت در عقب نشینی ملک خود کمال تشکر و قدردانی را دارد.

 

 

کوچه دهخدا کوچه دهخدا

کوچه دهخدا کوچه دهخدا

کوچه دهخدا کوچه دهخدا

کوچه دهخدا کوچه دهخدا

کوچه دهخدا کوچه دهخدا