روشنایی بلوار سفیدرود

به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، پایه های روشنایی در بلوار سفیدرود (پارک ساحلی) از میدان اول تا پل الزهرا خریداری و نصب شد.
هدف از خرید و نصب این پایه ها تامین روشنایی بلوار سفیدرود و آماده سازی معبر جهت احداث پارک ساحلی و گردشگری  می باشد.

 

 

روشنایی بلوار سفیدرود روشنایی بلوار سفیدرود

روشنایی بلوار سفیدرود روشنایی بلوار سفیدرود

روشنایی بلوار سفیدرود روشنایی بلوار سفیدرود

 روشنایی بلوار سفیدرود روشنایی بلوار سفیدرود

dolor Aenean sem, in mattis ultricies venenatis,