شهرداری لولمان از خانواده محترم ندیمی و … در خصوص همکاری و مساعدت در تعریض خیابان شهید ندیمی گرباسده تقدیر و تشکر می نماید.

 

 

 

 

ipsum nec elit. tempus libero. ut commodo