به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، با مساعدت اداره برق کوچصفهان و پیمانکار مربوطه پروژه نصب پایه تیر برق بتنی جهت تعریض ادامه بلوار در حال احداث شهید میرزایی واقع در محله رودبارکی شهر لولمان با موفقیت اجرا گردید. شهرداری از ریاست محترم اداره برق کوچصفهان و پیمانکار نهایت تشکر و قدردانی را دارد.

 

 

 

vel, tristique efficitur. commodo luctus suscipit accumsan fringilla