به گزارش روابط عمومی شهرداری، عملیات عقب نشینی، تعریض و تملک ملک آقای رستمی واقع در بلوار در حال احداث شهید میرزایی اجرا گردید. شهرداری ازخانواده آقای رستمی جهت مساعدت نهایت تقدیر و تشکر را دارد.

 

 

 

 

ut Nullam justo diam ut massa ut odio