به گزارش روابط عمومی شهرداری لولمان، عملیات شن ریزی و زیرسازی پل تعریض شده خیابان تختی اجرا گردید.