ردیف شرح مناقصه / مزایده تاریخ شروع وضعیت
۱ واگذاری جمع آوری زباله شهری،نظافت عمومی و نگهداری فضای سبز و غیره… ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ جدید

Donec adipiscing velit, lectus elit. sit at