ردیف نام اداره آدرس تلفن
۱ اداره پست لولمان- خ امام خمینی(ره) ۳۴۵۶۲۲۱۵-۰۱۳
۲ اداره مخابرات لولمان- خ امام خمینی(ره) جنب بانک کشاورزی ۳۴۵۶۳۳۳۳-۰۱۳

 

ردیف نام بانک آدرس تلفن
۱ بانک ملی لولمان- خ امام خمینی(ره) رو به روی شعبه نفت لولمان ۳۴۵۶۲۹۳۵-۰۱۳
۲ بانک صادرات لولمان- خ امام خمینی(ره) رو به روی بازار لولمان ۳۴۵۶۲۲۱۳-۰۱۳
۳ بانک کشاورزی لولمان- خ امام خمینی(ره) ورودی خ آیت ا… خامنه ای ۳۴۵۶۴۰۹۰-۰۱۳

dolor. venenatis, Lorem ut leo quis, tristique ultricies ante.