با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به نصب پایه بتنی ی در خیابان تختی – کوچه حافظ ۹ اقدام نموده است .

 • دوشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به نصب سرعت گیر در ورودی خیایان شهید قنبری لولمان اقدام نموده است.

 • دوشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه لوله گذاری و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و تعریض بلوار امام خمینی (ره) (محل احداث دور برگردان ) اقدام نموده است.

 • دوشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
 •      

  با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا لکه گیری آسفالت و نصب سرعتگیر خیابان شهید خادمی اقدام نموده است.

 • دوشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه زیر سازی و آسفالت خیایان شهید آوینی اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 •  

  با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به صاف کردن خار و خاشاک وتعریض و تسطیح خیابان گلستان اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه زیر سازی و آسفالت کوچه جنب شهرداری اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به لکه گیری آسفالت و نصب سرعت گیر در خیابان شهید امید هادی پور اقدام گردیده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی و دانش آموزان نسبت به نصب سرعتکاه در خیابان معلم اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • “با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه زیر سازی و آسفالت کوچه جنب گلستان (پشت مخابرات) اقدام نموده است.

 • یکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • با تلاش و همت شهردار محترم لولمان جناب مهندس صالحی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهرداری برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه زیر سازی و آسفالت بلوار امام خمینی (ره)از جنب انبار شرکت تعاونی تا اداره پست اقدام نموده است.

 • شنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
 • ۱۷ مرداد روز خبرنگار گرامی باد

 • چهارشنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
 • گالــــری