ماشین آلات ستاد بحران شهرداری لولمان…..

 • یکشنبه - ۸ بهمن ۱۳۹۶
 • دیدار جناب مهندس صالحی شهردار لولمان به همراه جناب مهندس جعفرزاده نماینده محترم شهرستان رشت و حومه و غیره با جناب دکتر افشانی معاون محترم عمرانی وزیر کشور(ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 • دیدارجناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان به همراه جناب مهندس جعفرزاده نماینده محترم شهرستان رشت و حومه و غیره …با جناب دکتر آخوندی وزیرمحترم راه و شهرسازی

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 • با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای اسلامی شهر برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و لوله گذاری و زیرسازی مسیر آیت الله خامنه ای (ره) به سمت پل الزهرا اقدام نموده است.

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 •     ...

  با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای اسلامی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه شهید آوینی شهر لولمان اقدام گردیده است.

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 • با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای اسلامی شهر برای رفاء حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری و جمع آوری وهدایت آبهای سطحی کوچه حافظ ۹ اقدام گردیده است .

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 • با همت شهرداری لولمان و شورای اسلامی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرا پروژه تعریض پل رودخانه بهارجوب واقع در خیابان آیت الله خامنه ای (ره) – جنب مسجد صاحب الزمان (ع) شهر لولمان اقدام گردیده است.

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 • ...

  شهرداری لولمان و شورای اسلامی شهربرای خدمات رسانی بهتر به شهروندان نسبت به خرید یکدستگاه پژو پارس برای شهرداری اقدام نموده اند.

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 • با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای اسلامی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه حافظ ۸ اقدام نموده است.

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 • باهمت و تلاش شهرداری لولمان و شورای اسلامی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی وخدمات رسانی بهتر نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری وجمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه حافظ ۶ اقدام نموده است.

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 • با همت و تلاش شهرداری لولمان و اعضای شورای اسلامی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری و جمع آوری آبهای سطحی کوچه حافظ ۴ اقدام گردیده است.

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 •  

  با همت و تلاش شهرداری لولمان و شورای اسلامی شهر برای رفاه حال شهروندان و اهالی نسبت به تعریض و شن ریزی کوچه شهید محبت رشت آباد شهر لولمان اقدام گردید.

 • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
 •  

  گالــــری