شهرداری لولمان برای رفاء شهروندان و مسافران نسبت به اجرای پروژه بلوار و جدول و زیر سازی و آسفالت مسیر پارک ساحلی لولمان (لولمان به چهارده) اقدام نموده است…

 • دوشنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
 • ...

  نصب پرده و پرچم وبنر در سطح شهر لولمان..توسط شهرداری لولمان

 • دوشنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
 • رنگ آمیزی سرعت گیره ها سطح شهر

 • دوشنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
 • کاشت گل های زینتی در سطح شهر توسط شهرداری لولمان….

 • دوشنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
 • با تلاش و پیگیری جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان و اعضای شورای شهر ..شهرداری لولمان نسبت به اجرای پروژه زیر سازی و آسفالت مسیر بلوار در حال احداث پارک ساحلی لولمان (لولمان- چهارده )اقدام نموده است..

 • جمعه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
 • شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان و مسافران نسبت به تعریض و جابه جای تیر های برق مسیر پارک بزرگ ساحلی شهر لولمان (لولمان-چهارده) اقدام نموده است..

 • جمعه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
 • شهرداری لولمان برای رفاء حال شهروندان و مسافران و خدمات رسانی بهتر نسبت به اجرای پروژه شن ریزی و تعریض و جدول گذاری مسیر پارک بزرگ ساحلی شهر لولمان (لولمان به چهارده) اقدام نموده است..

 • جمعه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
 • شهرداری لولمان برای خدمات رسانی بهتر و رفاء حال شهروندان و عبور و مرور دانش آموزان مدرسه شهید هادی زاده نسبت به اجرای پروژه لوله گذاری و جمع آوری وهدایت آبهای سطحی کوچه المهدی یک به سمت دبیرستان شهید هادی زاده شهر لولمان اقدام نموده است.

 • جمعه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
 • آماده باش نیروهای شهرداری لولمان و کلانتری در چهارشنبه آخر سال…

 • جمعه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
 • تقدیرو تشکر اهالی رودبارکی شهر لولمان از جناب مهندس صالحی شهردار محترم لولمان…

 • جمعه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
 • با پیگیری و تلاش جناب مهندس صالحی شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ..شهرداری لولمان و اداره برق کوچصفان برای رفاء حال شهروندان و تعریض کوچه و برق رسانی بهتر نسبت تعویض هفت عدد تیر چوبی (به بتونی )ودر کوچه نصر روبارکی لولمان اقدام نموده است..

 • جمعه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
 • با پیگیری و تلاش جناب مهندس صالحی شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ..شهرداری لولمان و اداره برق کوچصفان برای رفاء حال شهروندان و تعریض خیابان و برق رسانی بهتر نسبت تعویض ۳۱عدد تیر چوبی (به بتونی )وکابل سیمی به خودنگهداردر خیابان شهید قنبری گرباسده لولمان در حال اقدام می باشد….

 • جمعه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
 • گالــــری